برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویان و اساتید گروه نقاشی در گالری صبا

 

برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی دانشجویان و اساتید گروه نقاشی در گالری صبا وابسته به

«فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران»

زمان:از6/2/95لغایت13/2/95

حوزه های سازمانی

دانشکده ها