جلسه مـعرفی و آشنایی با امکانات و مقدمات کتابخـانه مرکزی دانشگاه

به اطلاع کلیه اساتید ودانشجویان دانشکده هنرهای تجسمی میرساند:

جلسه معرفی و آشنایی با امکانات و مقدمات

کتابخانه مرکزی دانشگاه،در روز سه شنبه مورخ 94.8.12 ساعت 13.30 لغایت 15.30در سالن آمفی تاتر

دانشکده(ساختمان فرانسوی ها)برگزار می گردد.

--------------

لازم به ذکر است حضور در برنامه فوق برای دانشجویان

کارشناسی ارشد الزامی می باشد.

حضور سایراساتید و دانشجویان بلا مانع است.

با تشکر- دانشکده هنرهای تجسمی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها