کانون های فرهنگی

کانون ها

 

کانون تئاتر:

در جلسه انتخابی این کانون به تاریخ 25 بهمن 94 اعضا به شرح زیر مشخص شدند:

دبیر کانون:

  ولی الله داوری      دانشجوی رشته عکاسی

اعضا:

رضا سیستانی

عبد القادر جامی الاحمدی

نازنین نیکبخت

حدیث ایقانی

 

کانون موسیقی:

در جلسه انتخابی این کانون به تاریخ 28بهمن 94 اعضا به شرح زیر مشخص شدند:

دبیر کانون :

عباس رهبری        دانشجوی رشته مرمت بنا  کارشناسی

اعضا:

سید هادی موسویان

احمد ادیبی

کانون قرآن و عترت:

در جلسه انتخابی این کانون به تاریخ 21بهمن 94 اعضا به شرح زیر مشخص شدند:

دبیر کانون:

اویس احمد دوست

اعضا:

زهره شریفی

حکیمه مقصودی

سیده عذرا یوسفی

الهام السادات هدایی

فاطمه کلانی اعرابی

 

کانون ایرانشناسی و گردشگری:

در جلسه انتخابی این کانون به تاریخ 26بهمن 94 اعضا به شرح زیر مشخص شدند:

دبیر کانون:

امیر شیرزادی

اعضا:

مهدی نجفی

فائزه آقایی

شبنم حسامی

مجید فرهادی

محمدامین عدیلی نسب

 

 

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها