هراتیان

خانه هراتیان که در اصل بخش تابستانی خانه خواجه پطروس کشیش معروف زمان شاه عباس صفوی بود، از بنای بسیار با ارزشمند دوره صفوی است که علاوه بر معماری قابل توجه از ترکیبات بسیار با ارزشمندی بهره مند می باشد.

 

بخش اصلی این بنا در جبهه شمالی به عنوان بخش زمستانی بوده و ورودی و هشتی آن نیز در آن جبهه قرار داشته است . باقیمانده فضای تابستانی این بنا به صورت دو طبقه شامل یک تالار مرکزی و دو اتاق سه دری و طرفین تالار و دو اتاق گوشوار در طقه فوقانی قرار دارد؛ سقف تالار مرکزی به صورت کاربندی و روبروی آن تابلوی جنگ بسیار با ارزشمندی باقی مانده است.

هم اکنون حوزه های اداری در این ساختمان فعالیت دارند.

 

  ساختمان اداری دانشگاه هنر اصفهان

  خيابان حكيم نظامي - حد فاصل چهارراه حکیم نظامی و خیابان خاقاني - بن بست لادن - دانشگاه هنر اصفهان

  36262205 -031

ساختمان های دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها