معرفی مرکز

مراکز رشد واحدهای فناوری
    شرکت های متوسط و کوچک فناور  (SME) در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن، کارآفرينی نقش موثری دارند. امروزه در دنيا اکثر مشاغل جديد از طريق شرکت های نوپايی به وجود می آيند که کالا/خدمات جديدی را به بازار تجاری عرضه می کنند و با نام SME شناخته می شوند. مطالعات انجام شده بر روی عملکرد شرکت های کوچک و متوسط نوپای فناور نشان دهنده خطر آسيب پذيری اين موسسات در سالهای ابتدايی تاسيس می باشد. آسيب پذيری شرکت های نوپا بيشتر ناشی از نداشتن تجربه کافی مديريتی، اقتصادی، تبليغاتی و بازار يابی، بالا بودن هزينه های شروع به کار، عدم سود دهی در سال های شروع به کار شرکت، و پايين بودن سرمايه اوليه می‌باشد.
 
 مراکز رشد واحدهای فناوری، زير ساختها و خدمات پشتيبانی لازم برای کاهش ريسک شروع به کار اين شرکت های نوپا را ارايه می کنند تا اين شرکت های نوپا رشد يافته و بتوانند به اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری خود برسند.

رهاورد و نتيجه کار مراکز رشد از حمايت از شرکت های نوپای فناور عبارت است از:
- اشتغال سالم برای قشر فارغ التحصيلان دانشگاهی
- بهبود وضعيت صنعتی کشور از طريق تزريق ايده های نوی دانش محور به آن و در نتيجه افزايش توان رقابت پذيری صنعت ملی در برابر رقبای خارجی
- وارد کردن سرمايه و پول به بدنه دانشگاه ها در راستای حمايت از روند تحقيقات دانشگاهی از طريق تجاری کردن نتايج تحقيقات علمی دانشگاه


مرکز رشد تخصصي هنر
مرکز رشد تخصصی هنر در سال 1392 و بر اساس تفاهم نامه سه جانبه بين معاونت علم و فناوري رياست جمهوري، دانشگاه هنر اصفهان و شهرک علمي تحقيقاتي افهان بنيان نهاده شد. اين مرکز به منظور ایجاد کسب و کارهای هنر بنیان و منطبق با الگوهای موفق شرکت ها و موسسات دانش بنیان با رویکرد توسعه پایدار راه اندازی گردیده است. بر اساس وظیفه اساسی این مرکز، تیمها، موسسات و شرکت های فعال در حوزه هنر به عنوان مخاطبین اصلی مدنظر قرارگرفته است تا با هدایت و الگوسازی مناسب برای این مخاطبان بتوان اقتصاد مبتنی بر هنر را تیز در گام اول در منطقه و در ادامه در کشور نهادینه نمود.
مرکز رشد در نظر دارد سیاست­ گذاریهای دانشگاه را از اهداف آموزشی و پژوهشي صرف، به سوی تولید علم و فناوری و خلاقيت هاي هنري (با قابليت تجاري سازي قوي) هدایت نموده و در این مسیر بسترهای لازم جهت فعالیت کارآفرینان را فراهم نماید. از این نظر و با عنایت به توانمندی هاي  دانشگاه و استعداد بومي منطقه در زمينه هنر، صنايع دستي و کسب وکارهاي فن محور در حوزه هنر، پیشبینی می‌شود در سه سال آینده مرکز رشد تخصصي هنر به عنوان مهمترين مرکز رشد در حوزه هنر در کشور و حتي منطقه شناخته شده و از کلیه کارآفرینان و صاحبان ایده در سطح ملي حمایت نماید. در این راستا طی پنج سال آینده انتظار مي رود دانشگاه هنر اصفهان به عنوان اولین دانشگاه کارآفرین در حوزه هنر شناخته شود و این امر زمينه ساز شکل گيري اولين پارک فرهنگ و هنر در کشور در شهر اصفهان گردد./انشاءا...

-------------------------------------

markz01

 

markz02

 

markz03

 

markz04

-------------------------------------


آدرس:
اصفهان- خيابان شيخ بهايي- بعد از چهارراه خلجا
تلفن: 32343455-031
دورنگار: 32343422-031
وبسايت: http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/artincubator

 

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش