برگزاری مراسم جشن روز جوان

به اطلاع دانشجویان، استادان و دانشگاهیان ارجمند و گرامی می رساند. به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و جایگاه والای دانشجویان فهیم دانشگاه هنر اصفهان، مراسم جشن روز جوان برگزار می گردد.

زمان: روز چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395- ساعت 16:30 الی 20

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی (توحیدخانه)

این برنامه از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان با همکاری کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی اجرا می شود.

 

از تمامی دانشگاهیان گرانقدر دعوت می شود در جشن دانشجویی روز جوان حضور به هم رسانند.

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها