ثبت نام اردوی یکروزه نمایشگاه کتاب تهران

به آگاهی دانشجویان گرامی می رساند سفر یک روزه  بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در تاریخ های:

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ویژه بانوان

جمعه 24 اردیبهشت 1395 ویژه آقایان

برگزار خواهد شد.

بهای نام نویسی سفر 15 هزار تومان می باشد و علاقه مندان می توانند با پرداخت به شماره کارت 6273531301348531  به نام آقای "حمید رضا نصر" بانک تجارت، نام نویسی نمایند. با درج چهار رقم پایانی شماره کارت خود و شماره پیگیری فیش واریزی در لینک ثبت نام  به همراه  پر کردن دیگر داده های خواسته شده، در اولویت سفر قرار بگیرید.

برای نام نویسی تا 19 اردیبهشت فرصت باقی است و پس ازآن تاریخ، برگه نام نویسی بسته خواهد شد.

گفتنی است که ساعت حرکت 4 بامداد و ساعت بازگشت از نمایشگاه 19  خواهد بود و مکان حرکت به آگاهی خواهد رسید، همچنین ساعت شروع به کار نمایشگاه 10 صبح می باشد.

صبحانه و شام بر عهده امور فرهنگی است و تهیه ناهار هر دانشجو بر عهده خویش می باشد.

لینک ثبت نام:

http://goo.gl/forms/dLrY9Zrqv3

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها