جلسه سخنرانی با عنوان "آزادی در حکومت اسلامی از منظر شهید مطهری" با حضور دکتر علی مطهری

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان برگزار می نماید:

جلسه سخنرانی با عنوان "آزادی در حکومت اسلامی از منظر شهید مطهری" با حضور دکتر علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی

 

زمان: 21 اردیبهشت ماه 95- ساعت 18 الی 20

مکان:سالن اجتماعات دانشکده معماری و شهرسازی(توحیدخانه)

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها