ورک شاپ عکاسی مستند - هنری

انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر اصفهان ورک شاپی با عنوان "عکاسی مستند - هنری" با حضور بهنام صدیقی - مدرس دانشگاه و عکاس مستند نگار و هنری برگزار می نماید.

 

زمان: شنبه 11 اردیبهشت- ساعت 9 الی 12 و14 الی17

مکان: دانشکده هنرهای تجسمی( ساختمان فرانسویها)

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها