مراسم بزرگداشت روز معمار در دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز معمار، روز جمعه سوم اردیبهشت ماه همزمان با روز معمار در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان با حضور دکتر جمالی نژاد شهردار اصفهان، دکتر عیسی حجت و جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه برگزار شد.

 

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها