راهیابی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان به مرحله کشوری مسابقات قرآن دانشجویان شاهد و ایثارگر

براساس اعلام هیأت داوران، اولین مرحله مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، آقای محمد فانیان دانشجوی مهندسی شهرسازی در رشته های قرائت ترتیل و تحقیق و خانم فاطمه کلانی دانشجوی رشته مهندسی معماری در رشته حفظ جزء سی ام قرآن کریم به مرحله کشوری این دوره از مسابقات راه یافتند.

آقای دکتر ابوالحسن ریاضی معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای این موفقیت را به آقای دکتر کیانی ریاست دانشگاه هنر اصفهان تبریک گفتند. لازم به ذکر است مرحله نهایی مسابقات در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها