سفر یکروزه به بروجن و بلداجی تالاب چغاخور ویژه دانشجویان

کانون ایرانشناسی و گردشگري برگزار میکند :
سفر یکروزه به بروجن و بلداجی 
تالاب چغاخور
موزه مردم شناسی بختیاری
تفریحگاه گردگشگری سیاه سرد 
تاريخ حرکت 
26 فروردین 94 پسران مهلت ثبت نام : 24 فروردین 94
2 اردیبهشت 94 دختران مهلت ثبت نام : 31 فروردین 94
همراه با نهار و میان وعده 
جهت ثبت نام به امور فرهنگي مراجعه کنید

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها