ضیافت افطار مسئولین دانشجوئی و شورای صنفی دانشجویان

 

 نظر به تأثیر مثبت و سازنده تعامل و ارتباط هرچه بیشتر مسئولین و دانشجویان و نیز بهره گیری از برکات ماه مبارک رمضان ، ضیافت افطاری با حضور مدیر اموردانشجوئی ، مسئولین ادارات تغذیه و امور خوابگاهها و نیز اعضای شورای صنفی دانشجویان و نیز اعضای واحدهای برگزیده خوابگاههای دانشجوئی در شامگاه چهارشنبه 2 تیر ماه جاری برگزار گردید.

در این نشست صمیمانه به میزبانی حوزه معاونت دانشجوئی پیرامون فعالیت ها و کارکرد شورای صنفی طی سال گذشته بحث و تبادل نظر صورت گرفت و افراد حاضر در نشست ، دیدگاهها و پیشنهاداتی در راستای هرچه پویا شدن فعالیت های مذکور ارائه و طرح نمودند .


معاونت دانشجویی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها