جلسه دوره ای کارکنان حوزه معاونت دانشجویی

 

در ادامه جلسات پیشین ، سه شنبه 4 خرداد 95 جلسه ای با حضور کارکنان بخش های مختلف حوزه معاونت دانشجویی و با هدف بررسی مسائل و مشکلات هر بخش تشکیل شد .

در این نشست ابتدا معاون محترم دانشجویی با تبریک خجسته میلاد منجی عالم بشریت ، از تلاش های بی دریغ کارکنان تشکر و قدردانی و بر خدمت رسانی حداکثری به عزیزان دانشجو تاکید نمود .سپس اعضاء جلسه هر یک به طرح دیدگاهها و نقطه نظرات خود در راستای خدمت رسانی به دانشجویان پرداختند .

در پایان با اشاره به فداکاریها و مقاومت ایثارگران و جانبازان ، 3 خرداد سالروز فتح خرمشهر گرامی داشته شد .

این گپ و گفت صمیمانه با همکاری واحد تغذیه و صرف نهار دانشجویی همراه بود .


معاونت دانشجویی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها