اطلاعيه انتخاب دانشجوي نمونه

به اطلاع مي رساند نظر به ابلاغ آئين نامه جشنواره دانشجوي نمونه از طرف وزارت علوم، دانشجويان واجد شرايط مي توانند ضمن مطالعه شيوه نامه و آئين نامه مربوطه (كه به پيوست مي باشد) و مراجعه به سايت مورد نظر به آدرس www.nemooneh.saorg.ir نسبت به انجام مراحل ثبت نام اقدام نمايند.                                          

آيين نامه جشنواره دانشجوي نمونه

شيوه نامه اجرايي دانشجوي نمونه

                                                         كميته انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاه هنر اصفهان

 


معاونت دانشجویی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها