جلسه توديع و معارفه اعضاي سابق و برگزيدگان جديد شوراي صنفي دانشجويي

جلسه توديع و معارفه اعضاي سابق و برگزيدگان جديد شوراي صنفي دانشجويي در تاريخ 15 دي 94 در محل معاونت دانشجويي برگزار گرديد.

در اين نشست صميمانه كه در آن آقايان دهاقين (دبير شوراي صنفي)، نوري (عضو اصلي شوراي صنفي) و خانم پيشداد (عضو علي البدل شوراي صنفي) در سال تحصيلي 94-93 و نيز برگزيدگان شوراي صنفي در سال تحصيلي 95-94 خانم طاهري و آقايان منوچهري ، باقري ، شيرزادي و زنگي آبادي حضور داشتند ابتدا آقاي شجاعي (مدير امور دانشجويي) گزارشي از نحوه انتخاب دبير شوراي صنفي ارائه نمود و سپس معاون دانشجويي دانشگاه ضمن تقدير و تشكر از اعضاي سابق ، تبريك و تهنيت به اعضا جديد طي سخناني بر ضرورت همكاري و همدلي در ارائه بهينه خدمات دانشجويي بين شوراي صنفي و بخش اداري دانشگاه، تاكيد نمود.

در پايان ، حكم دبيري شوراي صنفي به آقاي احمد منوچهري تفويض گرديد.

 


معاونت دانشجویی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها