دومین نشست ماهانه حوزه دانشجویی

 

 

 

 

 

دومین جلسه ماهانه حوزه دانشجوئی به منظور بررسی مسائل بخش های مختلف این حوزه در آستانه عید سعید غدیر در روز چهارشنبه هشتم مهرماه 1394 در دفتر معاون دانشجوئی دانشگاه تشکیل گردید.

در این نشست معاون دانشجوئی دانشگاه ضمن تبریک و گرامی داشت خجسته عید ولایت و امامت بر ضرورت خود انگیختگی در واحدهای مختلف حوزه معاونت دانشجوئی به منظور خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به عزیزان دانشجو تاکید نمود.

در ادامه جلسه ، کارکنان این حوزه موارد و مشکلات خود را مطرح و در راستای رفع و گشایش موارد ذکر شده هم اندیشی گردید.

 

 

 

 

 


معاونت دانشجویی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها