قابل توجه دانشجویان میهمان در مقطع کارشناسی

قابل توجه دانشجویان میهمان در مقطع کارشناسی

 

به اطلاع دانشجویان میهمان می رساند درخواستهای انتقالی و میهمانی، در چارچوب آیین نامه مهمانی وانتقال، قابل بررسی خواهد بود ودر عین حال، عواقب مواردی چون؛ عدم تطابق واحدهای درسی با برنامه دانشگاه مبداء و یا نبود امکان انتقال، بر عهده دانشجـو خواهد بود.

تذکر مهم : از این پس درخواست های میهمانی و انتقالی، که از طریق سامانه انجام شده باشد، قابل بررسی خواهد بود و امکان دریافت فرم، از سایر دانشگاه ها وجود نخواهد داشت.

مدیریت امور آموزشی94/9/7                                    

معاونت آموزشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها