مراحل حضور در مرکز رشد

 در مراکز رشد دو دوره مختلف جهت متقاضيان مرکز ارايه می شود:

1- دوره پيش رشد: دوره ای است حداکثر 6 ماهه، که در آن به افراد و يا گروه های مستعدی که دارای ايده هاي جديد صنعتی دانش محور هستند، مشاوره و آموزشهای لازم جهت آشنايی با بازار، تکميل برنامه کسب و کار، تثبيت ايده کاری و ايجاد هويت مستقل حقوقی داده می شود. در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتی اين واحدها می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد و حضور در دوره رشد شوند.

 

پذيرش در دوره رشد مقدماتي

دوره رشد مقدماتي براي متقاضيان راه‌اندازي كسب و كارهاي دانش بنيان يك فرصت زماني براي كسب آمادگي جهت ورود به مركز رشد مي‌باشد. در اين دوره امكان آشنايي كارآفرينان با بازار، تكميل تيم كاري، تثبيت ايده و در صورت لزوم ثبت شركت و كسب هويت حقوقي فراهم مي‌گردد به نحوي كه به متقاضيان كمك مي‌كند تا ريسك‌هاي دوره رشد كاهش يابد. هسته‌هاي فناوري در صورت موفقيت مي‌توانند پس از طي مراحل پذيرش در مراكز رشد تخصصي هنر مستقر گردند. زمان اين دوره شش ماه است كه با تاييد مدير مركز رشد حداكثر به مدت سه ماه قابل تمديد مي‌باشد.

 تيم‌هاي متقاضي متشكل از تعدادي دانش‌آموخته با زمينه كاري مشخص كه در صدد تشكيل يك شركت مستقل حقوقي و ايجاد يك حرفه در زمينه‌اي هدفمند باشند هسته‌هاي فناوري تعريف مي‌شود.

 

شرايط پذيرش:

پذيرش هسته فناوري توسط شهرك، براساس ملاك‌هاي زير صورت مي‌گيرد:

دارا بودن يكي از پايه‌هاي ايده متكي بر فناوري يا خلاقيت هنري بازارپسند، تركيب نيروي انساني و يا برنامه كاري مشخص

شكل‌گيري هسته با هدف ايجاد يك واحد خصوصي

 

حمايت‌هاي دوره رشد مقدماتي

ارائه خدمات پشتيباني: اسكان، اطلاع رساني، خدمات فني و تخصصي، مشاوره‌اي و بازاريابي

ارائه اعتبارات حمايتي معين

 --------------------------------------------------------------

2- دوره رشد: دوره ای است حداکثر 3 ساله، که در طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فرصت دارند

 

ايده محوری خود را به محصول و يا خدمات قابل ارايه در بازار مصرف تبديل نموده و آماده ورود به بازار رقابتی شوند.

 

پذيرش در دوره رشد

 واحدهاي فناوري كوچك و متوسط در رونق اقتصادي، توسعه فناوري و به تبع آن، كارآفريني نقش بسزايي دارند. رشد و توسعه واحدهاي فناوري در گرو ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي كاهش خطرپذيري آنها در دوران شروع فعاليت خود مي‌باشد. يكي از اين زيرساخت‌ها، مراكز رشد علم و فناوري مي‌باشد. مرکز رشد تخصصي هنر با همکاري شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان، اطلاعات و مشاوره‌هاي ضروري و نيز خدمات و تجهيزات مناسب براي رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري نوپا را ارائه مي‌نمايد.

 

معيارهاي پذيرش:

۱. ايده مبتني بر فناوري و با رويكرد اقتصادي

۲. برنامه كاري مناسب و متناسب با موضوع فعاليت

۳. تيم كاري مناسب

 

تركيب نيروهاي همكار و سهامداران واحد:

۳-۱. حداقل دو نفر اعضاي تمام وقت

يك نفر كارشناس ارشد (عضو موسس با دارا بودن حداقل ۲۰% از سهام واحد)

يك نفر كارشناس يا كارشناس ارشد (عضو موسس يا همكار)

 

۳-۲. حداقل يك نفر كارشناس خبره و يا محقق با سابقه پژوهشي در زمينه تخصصي فعاليت واحد (مشاور يا موسس)

 

 حمايت هاي مركز رشد

ارائه خدمات پشتيباني عمومي شامل اسكان يا فضاي كاري، اداري و كارپردازي

ارائه خدمات فني و تخصصي شامل خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي

ارائه خدمات اطلاع‌رساني شامل خدمات شبكه و كتابخانه

ارائه خدمات مشاور‌ه‌اي و بازاريابي شامل مشاوره علمي، آموزش ها و مشاوره‌هاي لازم در زمينه‌هاي مالي، حقوقي و بازاريابي

ارائه اعتبارات خدماتي جهت كاهش هزينه‌هاي واحد در دوران راه‌اندازي

ارائه اعتبارات تحقيقاتي به منظور كمك به واحد جهت تبديل ايده محوري به محصول

كمك به جذب طرح هاي تحقيقاتي در زمينه فعاليت هاي واحد و عقد قرارداد با كارفرما

كاهش ميزان بالاسري طرحها در طي دوره حضور در مركز رشد

 

 

 

 

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش