سمینار طراحی بسته بندی پایدار

 

 

با تلاشهای صورت گرفته اولین همایش طراحی بسته بندی پایدار در روز 30 اردیبهشت ماه 1394 در دانشگاه هنر اصفهان برگزار خواهد شد. این همایش حاصل همکاری چندین نهاد از جمله مرکز بسته بندی ارس، روزنامه فرصت امروز و ... با گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان می باشد. بازار جهانی بسته بندی پایدار تا سال 2018 به بیش از 288 میلیارد دلار دست خواهد یافت. بدون شک بایستی با همکاری بخش صنعت و دانشگاه این حرکت در ایران نیز آغاز گردد. محور اصلی دوره اول سمینار طراحی بسته بندی پایدار، تاثیر این رویکرد بر کاهش اتلاف غذا می باشد.

سمینار بسته بندی پایدار

حوزه های سازمانی