ساختمان حقیقی

این بنای تاریخی مربوط به دوره فتحعلی شاه قاجار می باشد که قبل از انقلاب از خانواده اخوان حقیقی خریداری گردید در سال 1355 توسط دفتر فنی آثار باستانی به دانشکده پردیس واگذار شد.

 

 

تزیینات آن منحصر به فرد است. در این خانه درب های ارسی یا ارزشی به کار رفته است و قسمتی از این بنای ارزشمند در جنوب حیاط مرکزی قرار دارد که بایستی خریداری گردد.

هم اکنون معاونت پژوهشی دانشگاه در این ساختمان قرار دارد.

 

  معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان

  خيابان چهارباغ پائین - حد فاصل چهارراه تختی و میدان شهدا - کوچه پردیس - پلاک 17- دانشگاه هنر اصفهان

  34460328 -031

  34460909 -031

ساختمان های دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها