زمینه های فعالیت

- قرار گرفتن در یک فضای پژوهشی و افزایش زمینه‌های تعامل اعضاء هیئت علمی دانشگاه
- ایجاد فرصت­ های کاری و نوآوری برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه
- کاهش خطرپذيري و هزینه‌های استقرار جهت شرکت‌های تازه تاسیس
- امکان بهره­ مندی از تسهیلات و زیر ساخت­ های دانشگاه همچون آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و...
- استفاده از خدمات حمایتی مرکز رشد و استقرار در فضایی مناسب
- تمهید بستری جهت اخذ و اجرای طرح­ های تحقیقاتی برون دانشگاهی
- تأمین خدمات اداری مورد نیاز شرکت­ ها (مطابق با تعرفه خدمات مرکز)

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش