راهبردها و برنامه های آتی

 ماموريت:
مرکز رشد متعهد به تمهید بسترهایی جهت فعالیت کارآفرینان بوده و از سوی دیگر پل ارتباطی دانشگاه با جامعه صنعتی می­ باشد. از این نظر می‌باید راهکارهای ارتباطی و تعامل بیشتر شرکت­ های مستقر در مرکز رشد را با صنعت و جامعه، فراهم نماید. ارائه خدمات آموزشی و مشاوره­ای به شرکت­ ها، برگزاری سمینارها و نشست‌های علمی با حضور صاحب نظران و کارآفرینان جهت بهره‌مندی از تجارب ایشان، اخذ اولویت­های پژوهشی سازمان­ های اجرایی و مراکز صنعتی، و واگذاری به شرکت­ ها به منظور آشنایی با نیازهای واقعی بازار، از جمله مأموریت­ های مرکز رشد است. همچنین مرکز رشد از طریق ایجاد یک فضای رقابتی سالم و کاهش محدودیت­ های سازمانی و حمایت از واحدهای فناوری، امکان گسترش فعالیت­ های شرکت­ ها، حضور چابک­تر ایشان در بازار و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی را مهیا می­ نماید.

اهداف مرکز رشد

- حمایت از کارآفرینان و پژوهشگران در جهت تشکیل هسته­ ها و شرکت­ های­ خصوصی فناور
- بسترسازی جهت تجاری نمودن دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی
- گسترش و توسعه واحدهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان و فناور
- همکاری با واحدهای فناوری در جهت بازاریابی و فروش محصولات
- ایجاد فرصت‌های­ شغلی جهت کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی
- ایجاد یک وبگاه جهت مرکز رشد به منظور اطلاع‌رسانی موضوعات مربوطه
- تشکیل بانک اطلاعاتی از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان پژوهشگر واحد به منظور قرار گرفتن بر روی وبگاه مرکز
- ایجاد هسته­ ها و گروه­های پژوهشی به منظور اجرای طرح­ های تحقیقاتی سازمان­های اجرایی و مراکز صنعتی
- اجرای جشنواره­های تخصصی جهت شناسایی مخترعین، مبتکرین و پژوهشگران برتر
- تمهید بستر­هایی جهت تعامل با اعضاء هیئت علمی و ارائه مشاوره‌های لازم جهت ایجاد کسب و کار


آرمان:
ايجاد اشتغال سالم برای قشر فارغ التحصيلان دانشگاهی
بهبود وضعيت صنعتی کشور از طريق تزريق ايده های نوی دانش محور به آن و در نتيجه افزايش توان رقابت پذيری صنعت ملی در برابر رقبای خارجی
وارد کردن سرمايه و پول به بدنه دانشگاه ها در راستای حمايت از روند تحقيقات دانشگاهی از طريق تجاری کردن نتايج تحقيقات علمی دانشگاه ها
 
ماموريت:
ايجاد محيطی پويا و هم افزا برای ارايه خدمات مختلف جهت رشد تجاری واحدهای فناور مستقر در مرکز در راستای تبديل شدن اين متقاضيان به شرکت های موفق

 

 

 

 

 

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش