دفتر امور شاهد و ایثارگر

دفتر امور دانشجویان شاهد و مشاورریاست دانشگاه در امور ایثار گران

1.  معرفی دفتر امور شاهد و ایثارگران

رئیس ستاد : 

 مسئول  : مژگان فضل اللهی

2. شرح وظایف:

دفتر امور شاهد وايثارگران از واحدهاي تابعه ریاست دانشگاه محسوب مي شود كه پاره اي از وظايف این بخش به شرح ذیل می باشد:

1- اجراي برنامه ها ، طرحها ، آئين نامه ها و دستور العمل هاي ارسالي از ستاد مركزي  اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر.

2- پيگيري و اجراي مصوبات ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوي رياست ستاد.

3- انعكاس مشكلات به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه در صورت لزوم به منظور اتخاذ تصميم مناسب .

4- هماهنگي و ارتباط مؤثر با اعضاي ستاد و زير مجموعه هاي معاونت هاي عضو.

5- پيگيري و جذب اعتبارت به منظور پيشبرد برنامه ها و فعاليتهاي مصوب از همه منابع ممكن .

6- هزينه كرد اعتبارات ارسالي به دفتر طبق دستور العمل هاي ابلاغي از وزارت .

7- اطلاع رساني به دانشجويان شاهد و ايثارگر براي بهره مندي از امكانات تسهيلات و خدمات .

8- تشكيل و تكميل پرونده جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر .

9- برگزاري كلاسها و دوره هاي تقويتي و گروه هاي درسي با شناسايي و جلب همكاري اعضاي هيأت علمی دانشجويان موفق در راستاي اجراي طرحهاي تقويت بنيه علمی استاد مشاور و دوره هاي فشرده.

10- اجراي طرح استاد مشاور مطابق دستور العمل هاي مربوطه و تشكيل جلسه با اساتيد مربوطه .

11- توجه خاص به دانشجويان در معرض خطر از نظر افت تحصيلي با انجام مشاوره هاي تحصيلي و حمايت هاي آموزشي به منظور پيشگيري و كاهش مشكلات تحصيلي .

12- پيگيري امور رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر و تدارك امكانات لازم با همكاري و هماهنگي مسؤولان دانشگاهي و نهادهاي زيربط و ارائه خدمات رفاهي و كمك آموزشي به ايشان در چارچوب بودجة مصوب .

13- همكاري  با امور فرهنگي دانشگاه در اجراي فعاليتهاي فرهنگي مربوط به اين قسمت همچون ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.

 14- جلب مشاركت دانشجويان شاهد و ايثارگر براي حضور فعال در برنامه هاي علمي و فرهنگي .

 

15- برگزاري مراسم مسابقات فعاليتهاي علمي ، فرهنگي ، هنري ، ورزشي و مانند آن و تشويق دانشجويان ممتاز در هر ترم تحصيلي .

16- تهيه گزارش عملكرد امور جاري دفتر و ارسال به اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر و بنياد شهيد استان .

17- شركت در جلسات مربوط به امور شاهد و ايثارگران ارگانهاي ديگراز جمله دانشگاههاي استان و استانداري و تبادل نظر روي آئين نامه ها و قوانين موجود .

18- ارتباط با دفاتر شاد و ايثارگر در ساير دانشگاهها و هماهنگي برنامه ها.

 

3. کانون کار آفرینی هنر جویان شاهد و ایثار گر

این کانون که شامل باشگاه های متنوع کار آفرینی در رشته های ذیل می باشد و امور ایثار گران استانی و دانشگاه های هنر اصفهان با همکاری سازمان بنیاد شهید طبق زمان بندی صورت گرفته اقدام به فراخوان آثار هنری کلیه ی دانشجویان هنرمند شاهد و ایثارگر از همه ی مراکز   آموش عالی و دانشگاه های سطح استان اصفهان می نماید .

معرفی رشته های این کانون:

نقاشی - نقش برجسته - سفال - سرامیک -خوشنویسی - نگارگری ایرانی - فرش -صنایع دستی -طراحی صنعتی -معماری -مرمت اشیا - عکاسی - تذهیب و تشعیر -گرافیک – چیدمان

1.3 فرم ثبت نام

2.3 جدول زمان بندی

4. تماس با ما

مکان: خیابان حکیم نظامی چهاراه خاقانی ساختمان شماره 2

تلفن : 6269158

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها