درباره معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی و اجتماعی:
فرهنگ به مثابه مجموعه ارزش ها، باورها و اعتقادات همواره بالاترين نقش را در اعتلاي جوامع انساني داشته است كه متناسب با مقتضيات زمان و مكان نيازمند مهندسي كارآمد مي باشد.
دفتر امور فرهنگی واجتماعی دانشگاه هنر اصفهان، به عنوان يكي از متوليان حوزه فرهنگ كشور  بنابر ضرورت‌ها، نياز‌ها و مقتضيات فرهنگي و اجتماعي جامعه دانشگاهي به ويژه دانشجويي متولي هدايت و راهبري امور فرهنگي و اجتماعي  در بوده و عزم خود را جزم نموده است تا با اتخاذ رویکردی جامع که از یکسو بر  فرهنگ اصيل اسلامي- ايراني تأکید نموده و از دیگر سو اقتضائات امروزین کشور را ملحوظ داشته، مروج توامان علم و ايمان در محيط دانشگاهي باشد.
امید است این دفتر بتواند با هماهنگي، هم‌انديشي، تبادل و تعامل با نهاد‌ها و دستگاه‌هاي تأثير‌گذار داخلي و خارجي زمينه را براي تحقق این فرمایش امام خمینی(ره) که ”دانشگاه مبدأ همه تحولات است“ را فراهم نماید.
معاونت فرهنگي و اجتماعي جهت تحقق جامعه‌پذيري فرهنگي نسبت به دانشجويان، استادان، کارکنان و كارگزاران فرهنگي دانشگاه‌ها به عنوان مخاطبان اصلي ، اهداف ذيل را مدنظر قرار داده است:
•    حاكم كردن بينش توحيدي در عرصه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي دانشگاهيان
•    اعتلا و تعمیق به معرفت و بصيرت ديني مبتني بر آموزه هاي قرآني و معارف اهل بيت (عليهم السلام) در همه سطوح دانشگاهي
•    ارتقاي بينش فرهنگي و روحيه خودباوري، خلاقيت و مسئوليت‌پذيري با تكيه بر شناساندن فرهنگ و مواريث اسلامي و ايراني
•     تجلي استعداد‌ها و برانگيختن خلاقيت و شكوفايي علمي و فرهنگي
•    اهتمام به تحقق جنبش نرم افزاري توليد علم به منظور ارتقاء سطح دانش و توسعه علم گرايي به عنوان گفتمان فرهنگي مسلط در دانشگاه ها
•    صيانت از فرهنگ، تمدن و هويت اصيل اسلامي – ايراني و ترويج آن در ميان دانشگاهيان با هدف تقويت وحدت و هويت ملي
•    حفظ و ترويج ارزش هاي انقلاب اسلامي و ارتقای بینش سیاسی- اجتماعی جامعه دانشگاهی با تكيه بر رهنمودهاي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري
•     ارتقاء مهارت هاي زندگي اجتماعي دانشجويان و تسهيل روند جامعه پذيري آنان
•     مطالعه و آسيب شناسي پديده هاي فرهنگي- اجتماعي و تقويت پژوهش هاي نظري و كاربردي با بهره برداري از همه ظرفيت هاي دانشگاهي
•    اعتلاي هويت، ارزش و منزلت دانشگاهي و احياي جايگاه علم و صيانت از كرامت دانشگاهيان
•    تلاش به منظور حفظ شخصيت، هويت، حرمت و كرامت انساني زن در جامعه دانشگاهي و ارائه الگوي زن مسلمان در سطوح ملي و بين‌المللي
دفتر امور فرهنگی واجتماعی دانشگاه هنر اصفهان به عنوات اصلي ترين متولي و پشتيبان توسعه فرهنگي در دانشگاه هنر اصفهان با استعانت از الطاف باري تعالي و الهام از آموزه هاي پيامبر اكرم(صلوات ا.. علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار(عليهم السلام)مصمم است با مشاركت دادن همه ظرفيت ها و عناصر دانشگاهي اعم از دانشجويان، استادان، مديران و كاركنان  به ايفاي رسالت خود مبني بر تحقق دانشگاه تمدن ساز بپردازد.و در راستاي نيل به اهداف خويش ضمن پايبندي به آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي و پيروي از ولايت فقيه خود را متعهد به اجراي سياست ها و برنامه هاي فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ديگر مراجع مربوطه مي داند.

شوراهای مرتبط:

از جمله شوراهاي كه مرتبط با معاونت فرهنگي هستند ميتوان به شوراي فرهنگي اشاره كرد.

جلسات شوراي فرهنگي ، با در نظر گرفتن كميت و نوع موارد مطرح و بر طبق مصوبه صادر شده به دو دسته تقسيم بندي شده است.

الف) جلسات مربوط به تعيين سياستهاي كلي فرهنگي در دانشگاه

ب) جلسات مربوط به بررسي و ارائه راهكارهاي اجرايي مقرر است

جلسات شوراي فرهنگي به صورت دوره ايي در هر دوهفته يكبار به منظور بررسي سياستهاي فرهنگي كلي و جزئي (بررسي و پيشنهادات ارائه شده از طرف كانونها انجمن ها - تشكلها ) با حضور اعضاء ذيل برگزار مي گردد:

 

رياست دانشگاه آقای دکتر کیانی
سرپرست دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري حجت الاسلام ابطحي
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خانم دكتر ملك
مدير فرهنگي دانشگاه آقای دکتر شفیعی
نماینده هیأت علمی خانم دکتر ملک
 معاون دانشجویی دانشگاه  آقای دکتر عطار زاده
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آقای دکتر صالحی کاخکی
 دبیر مرکز هم اندیشی اساتید آقای دکتر امین پور
 مسئول بسیج اساتید  آقای دکتر محمدی
 مسئول امور شاهد و ایثار گر  خانم فضل اللهی
نماینده بسیج دانشجویی  آقای فانیان
 نماینده جامعه اسلامی دانشجویان  آقای متین پور
نماینده انجمن اسلامی دانشجویان آقای قاری
کارشناس تشکل های دانشجویی آقای پیر نجم الدین

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها