داوید

خانه داوید در محله تبریزی های جلفا در اصفهان قرار دارد. این خانه یکی از خانه های تاریخی و ارزشمند اصفهان در عصر صفوی است که مساحت آن به حدود 1900 متر مربع می رسد .خانه داوید از لحاظ ویژگی های معماری و ترئینات وابسته به معماری، دارای ارزش فراوانی است. آجرکاری، گچ بری ، نقاشی دیواری ، رسمی بندی زیر گنید اصلی و ... از جمله تزئینات این بنا می باشد.

ضلع شمالی خانه داوید مربوط به دوره صفوی و ضلع غربی و جنوبی آن متعلق به عصر زندیه و قاجار است.

 مهمترین مجموعه فضاهای این خانه ، در جبهه شمالی آن واقع شده است که شامل تالاری صلیبی شکل با ارتفاع دو طبقه در میانه و چهار اتاق سه دری در دو طبقه اول از یک سو از طریق ایوانچه ای به حیاط می نگرد و از سوی دیگر با تالار میانه این جبهه مرتبط می باشد و در طبقه دوم به صورت گوشوار به فضای تالار مشرف می شوند. سقف این تالار دارای پوشش گنبدی شکل و مقرنس کاری شده است.

 

 

از جمله مهمترین ویژگی های معماری این بنا، مسیر ورودی و نوع دسترسی به بخش های مختلف این خانه است.ورودی خانه داوید در گوشه شمال شرقی بنا قرار گرفته  و دارای فضای هشتی با قائده مربع شکل است.

 

 در حیاط اصلی این خانه، یک حوض برزگ در مقابل جبهه  شمالی و باغچه ای بزرگ قرار دارد که بخش عمده ای از این حیاط را در برگرفته اند . جبهه جنوبی خانه داوید، یک فضای نیمه باز در میانه و دو اتاق سه دری در طرفین خود دارد و رواقی مقابل سراسر این جبهه قرار گرفته است . فضاهای واقع در جبهه غربی در اصل انتظام و تقارن کامل داشته و لی در اثر احدات جبهه جنوبی در دوران فاجار چهره آن مخدوش شده است.

 

ظاهراً، داوید یکی از کشیش های مشهور مسیحیان اصفهان در دوره صفوی بوده است. خانه داوید، نخستین ساختمان واگذار شده توسط سازمان میراث فرهنگی به دانشکده پردیس بوده است.

هم اکنون دانشکده حفاظت ومرمت دانشگاه هنر اصفهان در این ساختمان فعالیت دارد.

 

  دانشکده حفاظت و مرمت

  خيابان حكيم نظامي - انتهای کوچه سنگ تراشهای غربی - ابتدای کوجه داودیها - دانشگاه هنر اصفهان

  36278681 -031

 

 

 

ساختمان های دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها