خاچیکیان

بنای تاریخی خاچکیان در اصل به اسم خانه کرم خان معروف است و مربوط به دوره اول صفوی است؛ بخش اصلی این بنا زمستان نشین و در شمال حیاط قرار داشته که در زمان رضاخان تخریب و مجدداً بازسازی شده است.

 

 

بخش باقی مانده ی جبهه جنوبی تابستان نشین می باشد این جبهه یک تالار اصلی در وسط و دو اتاق سه دری در طرفین آن قرار گرفته است. سه دری جنوب غربی دو طبقه بوده و یک اتاق گوشوار بالای آن قرار دارد.

در حال حاضر دانشکده کارآفرینی هنر وگردشگری در این ساختمان قرار دارد.

 

 

  دانشکده کارآفرینی و گردشگری هنر

  خيابان حكيم نظامي - روبروي خیابان خاقاني - کوچه کلیساس وانک - دانشگاه هنر اصفهان

  36262012 -031

 

 

ساختمان های دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها