خانه ایوبی

خانه ایوبی از بناهای دوره دوم صفوی بوده و باقی مانده ای از یک بنای بزرگتر در جبهه شمالی بنای بوده است.

این بنا از نمونه های کمیاب دو طبقه به صورت بخش تابستانی در بالا و بخش زمستانی در طبقه پایین است که حیاط آن به صورت گودال باغچه مانند شکل گرفته است.

 

طراحی این بنا به صورت منحصر به فرد بوده و شامل دو ایوان در گوشه به صورت متقارن و دو سه دری در دو جبهه شرقی و جنوبی می باشد.

 

 

 


 

هم اکنون دانشکده هنر ادیان وتمدنها در این ساختمان قراردارد.

 

  دانشکده هنر ادیان و تمدنها دانشگاه هنر اصفهان

  خيابان حکیم نظامی - چهارراه محتشم - خیابان محتشم کاشانی -کوچه متین  33 - دانشگاه هنر اصفهان

  36288387 -031

 

 

ساختمان های دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها