ارتباط با معاونت پژوهشی

نشانی:اصفهان،خيابان چهارباغ پایین، کوچه پردیس(31)، پلاک17، دانشگاه هنراصفهان، معاونت پژوهشی

تلفن :  4460328  -  4460755  

فکس :  4460909  

كدپستی : 33661-81486

حوزه های سازمانی

دانشکده ها