کارگروه صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در اصفهان آغاز به کار کرد

کارگروه صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور با حضور معاون صنایع دستی کشور ، معاون امور مجلس، حقوقی و امور استانها و 15 نفر از مدیران کل میراث فرهنگی استانها (عضو کارگروه) در اصفهان آغاز به کار کرد.به گزارش واحد خبر اداره امور فرهنگی و روابط عمومی استان اصفهان در این نشست" اسدالله درویش امیری "معاون امور مجلس، حقوقی و امور استانها از اجرای قوانین بازنگری شده سازمان در سه حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خبر داد و افزود: سازمان با قدرت تمام فعالیتهای خود را به روز می نماید .وی تاکید نمود: در برنامه ششم توسعه کشور سازمان میراث فرهنگی ، تلاش نمود تا گردشگری را محور اصلی توسعه کشور معرفی کند."بهمن نامور مطلق "معاون صنایع دستی کشور نیز در این نشست گفت: سیاست اصلی سازمان حمایت همه جانبه از صنایع دستی است.وی با اشاره به اینکه  متاسفانه در طی سالهای 90الی 92 تعدادی ازکارگاههای  صنایع دستی کشور تعطیل شد، افزود:40 درصد از کارگاههای صنایع دستی کشور در طی سالهای اخیر تعطیل شد، لذا سازمان در دولت یازدهم به منظور رونق مجدداصنایع دستی به تدریج تصمیم به تثبیت وضعیت موجود گرفت .

وی اظهار داشت: صراحتا عنوان می نمایم، حتی تعطیلی یک کارگاه صنایع دستی برای کشور مضرات فراوانی را به همراه می آورد ،بنابراین فعالیت ما در ابتدا از تخریب به تثبیت و سپس از تثبیت به سمت خلاقیت خواهد بود.وی یادآورد شد: امروز ایران از منظر تولیدات صنایع دستی جزء سه کشور اول جهان و از نظر صادرات جزء 30 کشور جهان است ، لذا بین تولید و فروش صنایع دستی متاسفانه تفاوت زیادی وجود دارد و براین اساس امسال به دنبال ایجادبازارچه های دائمی فروش صنایع دستی برای جبران این تفاوت می باشیم.وی به تنوع تولید محصول ویژه افراد مختلف اعم از سوغاتی ، زیارتی ، تولید محصول صنایع دستی ویژه دانشجویان و مواردی از این دست تاکید کرد و افزود: این موارد می تواند نقش مهمی در افزایش تولید و فروش صنایع دستی داشته باشد .