مرکز ملی فرش ایران مسابقه طرح و نقشه فرش دستباف برگزار می کند

  مرکز ملی فرش ایران سومین دوره مسابقه سراسری طرح و نقشه فرش دستباف ویژه استانهای جنوبی را برگزار می کند. بر این اساس طراحان ونقاشان استانهای بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد ، فارس و خوزستان می توانند آثار خود را به همراه فرم مشخصات اثر به کمیته مسابقه طرح ونقشه فرش دستباف استانهای جنوبی کشور واقع در شیراز چهار راه ادبیات روبروی مسجد سلمان فارسی سازمان صنعت معدن وتجارت اداره فرش دستباف استان با کد پستی 7146716189 تحویل ویا از طریق پست به نشانی ذکر شده تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه سالجاری ارسال دارند یا   به سایت مرکز ملی فرش ایران به آدرس incc.ir مراجعه کنند.