آيين‌نامه اجرايي

 آيين‌نامه اجرايي دستورالعمل اخير مقام معظم رهبري در خصوص فعاليتهاي فرهنگي كه جنبه ديني دارند :


مسئوليت كليه امور مربوط به فعاليتهاي فرهنگي ديني كه به لحاظ موضوع و ماهيت، ديني و مذهبي هستند و مستقيماً در جهت تبيين و ترويج معارف و ارزشهاي اسلامي مي‌باشند، اعم از برنامه‌ريزي و اجراي آنها به عهده نهاد مي‌باشد.


اين فعاليتها عبارتند از :


  اقامه نماز جماعت و امور مساجد و نمازخانه‌ها
  دعوت از روحانيون و مبلغين
  برگزاري مراسم و مناسبتها و سخنرانيهاي مذهبي
  برگزاري برنامه‌هاي قرآني حفظ ـ قرائت و مفاهيم
  امور مربوط به هيأت و محافل و مجالس مذهبي
  امور مربوط به تبيين احكام شرعي
  برگزاري مسابقات ديني و اسلامي
  برگزاري برنامه‌ها، سمينارها و محافل بحث و بررسي مسائل ديني و اسلامي
  برگزاري آموزش فوق برنامه‌، متون ديني و معارف اسلامي و علوم حوزه‌اي
  امور مربوط به تدوين و انتشار نشريات و جزوات ديني
  امور مربوط به كتابخانه‌ها و نوارخانه‌هاي خاص مذهبي
  برگزاري اردوهاي تربيتي، ديني و سفرهاي زيارتي
  امور مربوط به امر به معروف و نهي از منكر در چارچوب ضوابط و مقررات
  برگزاري برنامه‌هاي ادبي و هنري ويژه موضوعات مذهبي
  انجام مشاوره‌هاي ديني، معنوي و اخلاقي


تبصره : اجراي برنامه‌هاي فوق با هماهنگي فيمابين نهاد و مديريت دانشگاه خواهد بود.


مسئوليت بخش ديني فعاليتهاي فرهنگي عام به عهده نهاد بوده و اجراي آنها نيز با هماهنگي فيمابين نهاد و مديريت صورت مي‌گيرد.


كليه تشكلهاي دانشگاهي كماكان متناسب با شرح وظايفشان مجاز به برنامه‌ريزي و اجراي فعاليتهاي خود مي‌باشند.


نهاد نمايندگي مي‌تواند اجراي برخي از فعاليتهاي فرهنگي ديني را به مديريتهاي دانشگاه واگذار نمايد.


امكانات و تسهيلات لازم براي انجام وظائف مستمر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري از قبيل فضاي كار ـ لوازم اداري ـ سرويس نقليه بر اساس آئين‌‌نامه‌هاي دانشگاه تأمين مي‌شود.


بر اساس هماهنگي‌هاي صورت گرفته با مديريت اجراي برنامه‌هاي فرهنگي ديني نهاد ـ اعم از آن كه خود نهاد مجري باشد و يا اجراي آنها را به مديريت، تشكلها و نهادها واگذار نمايد ـ با استفاده از امكانات، اعتبارات و تسهيلات موجود دانشگاه صورت مي‌گيرد و امكانات و تسهيلات غير موجود نيز در حد امكان از سوي دانشگاه تهيه مي‌گردد.


جهت هماهنگي اجرائي كليه فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاه شورائي با رياست رئيس دانشگاه و مركب از مسئول نهاد ـ معاون فرهنگي نهاد معاون دانشجويي دانشگاه و بر حسب مورد نمايندگان تشكلها و نهادهاي انقلابي و مسئولين دانشگاه تشكيل مي‌شود.


تبصره : تشكلها و نهادهاي مدعو با توافق رئيس دانشگاه و مسئول نهاد تعيين مي‌شوند.

 

دفتر نهاد مقام معظم رهبری

حوزه های سازمانی

دانشکده ها