آشنایی با دانشکده معماری و شهرسازی

دانشکده پردیس اصفهان به سال 1355 به عنوان یکی از اقمار دانشگاه فارابی با هدف تربیت نیرویهای متخصص در زمینه حفظ و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی تاسیس شد و پس از انقلاب فرهنگی فعالئیت خودرا تحت پوشش یکی از دانشکده های مجتمع دانشگاهی هنر با رشته های کارشناسی مرمت آثار تاریخی، صنایع دستی و نقاشی شروع کرد. در سال 1369 رشته های کارشناسی ارشد پیوسته معماری و ارشد ناپیوسته مرمت هم به رشته های موجود اضافه گردید.

در سال 1379 دانشکده پردیس وابسته به دانشگاه هنر تهران تبدیل به دانشگاه هنر اصفهان گردید و دانشکده معماری و شهرسازی یکی از سه دانشکده دانشگاه با دو رشته معماری و شهرسازی فعالیت خود را شروع نمود.

 

ساختمان های دانشکده

دانشکده شامل سه گروه معماری، شهرسازی و طراحی صنعتی می باشد.

گروه معماری دارای سه رشته کارشناسی معماری ، کارشناسی ارشد معماری و کارشناسی ارشد مطالعات معماری است.

گروه شهرسازی دارای سه رشته کارشناسی شهرسازی، کارشناسی ارشد طراحی شهری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری است.

گروه طراحی صنعتی دارای یک رشته کارشناسی طراحی صنعتی است.