آشنایی با دانشکده صنایع دستی

صنایع دستی، از جمله هنرهایی است که با ذوق و سلیقه هنرمند و بر پایه سنت های دیر پای هر مرز و بوم شکل می گیرد. سرزمین ایران هم از جمله کشورهایی ا ست که در زمینه صنایع دستی پیشینه ای دیرینه دارد. در این میان، هنرهایی چون سفالگری ، فلزکاری آثار چوبی، فرش، نگارگری وشیشه از این گونه است که هنرمندان ایرانی به یاری ذوق، سلیقه فردی، باورها، اعتقادات ملی و مذهبی خویش به آفرینش آن ها دست می زنند. نیاز کشور به ارتقای هنرهای یاد شده در سطوح دانشگاهی و علمی با بهره گیری از توان بالقوه و بالفعل هنرمندان صاحب نام این سرزمین از یک سو و ارزش افزوده بالای رشته های صنایع دستی از دیگر سو، سبب شد تا رشته صنایع دستی از سال 1363 در اصفهان راه اندازی شود. در حال حاضر این رشته در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ( از سال 1386) و دکتری ( از سال 1390) دانشجو می پذیرد.

برخی از درس های تخصصی رشته صنایع دستی عبارنند از:

آشنایی با صنایع دستی ایران، هندسه نقوش، طراحی سنتی، انسان، طبیعت و طراحی، کارگاه فلز شامل چکش کاری، قلم زنی، جواهر سازی، کارگاه چوب شامل  معرق ، منبت، خاتم و گره چینی ، کارگاه سفالگری شامل ساخت و پخت سفال و کاشی کاری، کارگاه نگارگری، کارگاه شیشه گری، کارگاه نساجی، کارگاه مرمت و نگهداری آثار تاریخی، طرح اشیا در تمدن اسلامی، خوشنویسی و طراحی حروف.

 

 

فرش

هنر فرش بافی یکی از تخصص های ارزشمند و بسیار متعالی است که علاوه بر جنبه های کاربردی و مصرفی از دیدگاه هنری، علمی و فرهنگی نیز قابلیت های والایی دارد. به گونه ای که می توان گفت این هنر، در میان سایر هنرهای سنتی پرچمدار انتقال سنت های ایرانی اسلامی است و اهمیت اقتصادی ویژه ای نیز دارد؛ آن چنان که پس از صادرات نفتی جایگاه خاصی در توسعه صادرات غیر نفتی کشور دارد. بنابراین ضروری است که موقعیت فرش در حوزه های دانشگاهی و علمی نیز برای رشد و ثبات آن با یک برنامه از پیش تعیین شده در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تعریف شود و برنامه ریزی کامل و جامعی در تمامی ابعاد فرش از تکنیک و هنر گرفته تا اقتصاد صورت پذیرد. به این تربیت هم می توان موجبات حفظ مواریث گذشته، اصالت های فرهنگی و ملی و هم موجبات گسترش آن ها را در سرتاسر ایران از طریق تربیت نیروهای متخصص و ایجاد موقعیت های برتر در بازارهای جهانی فراهم ساخت. در این راستا، دانشگاه هنر اصفهان از سال 1376 به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام نمود و در حال حاضر هم، در مقطع کارشناسی در دو گرایش طراحی و بافت و مرمت، دانشجو می پذیرد.

برخی از درس های تخصصی رشته فرش عبارتند از :

کارگاه بافت فرش، کارگاه طراحی فرش، کارگاه مرمت فرش، کارگاه رنگرزی سنتی و شیمیایی، شناخت و ارزیابی فرش دستباف، شناخت بازارهای جهانی فرش، فیزیک الیاف و آزمایشگاه شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی و آزمایشگاه، شناخت مواد ویژه مرمت قالی، کارگاه گلیم بافی، کارگاه رنگرزی سنتی، بررسی طرح ها و نقوش قالی ایران.

کتابت و نگارگری

نگارگری، یکی از ارکان اصلی هنرهای سنتی ایران است که آگاهی از ویژگی های آن

می تواند در شناخت وجوه هنر و تمدن ایرانی- اسلامی تاتثر بسزایی داشته باشد و دست کم راه های تازه ای از علل شکل گیری یکی از تمدن های بشری را در برابرجویندگان آن بگشاید. حفظ و زنده نگه داشتن رشته کتابت و نگارگری در گرو تعلیم و انتقال این میراث گران بها به دانشجویان و علاقمندان آن است که با توجه به ذخایر فراوان گنجینه ها و استادان صاحب نام، می تواند حرکتی گسترده را در جهت رونق بخشیدن به کمال هنرهای سنتی ایجاد و در عرصه های جهانی هنری نیز برای ایران اسلامی افتخارات تازه ای را مطرح کند. این رشته از سال 1387، در دانشکده صنایع دستی اصفهان با هدف تربیت افراد متخصص و آشنا به مبانی علمی و نظری کتابت و نگارگری، راه اندازی شد.

برخی از درس های تخصصی رشته کتابت و نگارگری عبارتند از:

تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام )، تاریخچه نگارگری، تاریخچه کتابت، کارگاه طراحی سنتی، آشنایی با فرهنگ و ادب ایران، آشنایی با تذهیب، آشنایی با خیالی نگاری، کارگاه تذهیب، کارگاه نگارگری، کارگاه تخصص نگارگری، کارگاه طراحی نگارگری، کارگاه صحافی سنتی و جلد سازی، کارگاه تشعیر.

فهرست اصلی دانشکده صنایع دستی

گروه های آموزشی دانشکده

دانشکده ها