آشنایی با دانشکده مرمت و حفاظت

گروه مرمت دانشگاه هنر اصفهان، در نوع خود، نخستين نهاد آموزش اين رشته ارزشمند در كشور محسوب مي‌شود كه از سال 1355، به عنوان نخستين گروه آموزشي اين دانشگاه، در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته (با دو گرايش) به تربيت نيروي انساني متخصص مي‌پردازد. بدون ترديد، مهم‌ترين هدف از تاسيس اين رشته، تربيت افراد متعهد به دانش، تجربه و كارآيي عملي جهت مرمت و بازسازي آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي بوده كه با مرمت، احياء و نگهداري عملي و اصولي اين آثار، در جهت استقلال و رشد فرهنگي و اقتصادي كشور گام بردارند.

 

دانشكده مرمت در خانه داويد ، داراي گروه‌هاي آموزيش مجزا از يكديگر به شرح ذيل است:

گروه مرمت آثار تاريخي (دوره كارشناسي):

از جمله دروس تخصصي اين رشته مي‌توان به آسيب و فن شناسي و مرمت آثار فلزي، آسيب و فن شناسي و مرمت نقاشي، پارچه، سنگ، شيشه،‌سفال و ... اشاره كرد.

 

گروه مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي (دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته):

از جمله دروس تخصصي اين رشته مي‌ـوان از علوم مواد و حفاظت و نگهداري آثار فلزي،‌كاغذ، پوست،‌چوب،‌بافته‌ها، نقاشي و ... ياد كرد.

 

گروه مرمت ابنيه و احياء بافت‌هاي تاريخي (دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته):

از جمله دروس تخصصي اين رشته ميتـوان به آشنايي با نقشه برداري، زبان تخصصي،‌ايستايي، مباني نظري مرمت، آسيب شناسي و ... اشاره كرد.

 

گروه باستانشناسی

 

گروه دکتری

 

دانشكده مرمت در خانه داويد، داراي بخش‌هاي مختلفي همچون: كتابخانه تخصصي، لابراتور عكاسي، لابراتور پرتونگاري، اشعه ايكس، آزمايشگاه متالوگرافي، شيمي و آزمايشگاه شناخت مواد،‌كارگاه مرمت نقاشي، مرمت فلز، مرمت كاغذ، مرمت پارچه، شيشه، سراميك، چوب، عاج و استخوان مي‌باشد.

 

 

كلاسهاي آموزشي تخصصي رشته مرمت نيز در خانه داويد برگزار مي‌شود در طي سالهاي گذشته و پس از انتقال مالكيت خانه داويد به دانشگاه هنر اصفهان، فعاليت‌هاي مرمت و بازسازي در اين خانه آغاز شد كه مهمترين اين فعاليت‌ها عبارتند از: مرمت بدنه‌هاي بيروني در تمام طول ساختمان، مرمت و بازسازي سه در ورودي. آجر فرش كف در كليه ايوان‌ها و حياط، مرمت ارسي گره چيني حياط خلوت،‌ساخت مشبك چوبي، مرمت راهروي ورودي شامل شمشه‌گيري، مرمت كليه سطوح، مرمت اندود بام اضلاع شمالي و شرقي و ... در سالهاي اخير به دليل تفكيك،‌بخشي از اضلاع جنوبي اين بنا از مالكيت دانشگاه خارج شد و در اختيار مالكين ديگري قرار گرفت كه البته خريد و الحاق مجدد اين بخش، با هدف كامل كردن فرم و فضاهاي معماري بنا و افزايش فضاجهت راه اندازي كلاس‌هاي آموزشي، در دستور كار اين دانشگاه قرار دارد.آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي رشته‌هاي سه گانه دانشكده مرمت در خانه سوكياس 1و 2 قرار دارد.