اطلاعيه فوري زبان براي دانشجويان شرکت کرده در آزمون جامع 95

 

 

«به اطلاع همه دانشجویان دکتری که در آزمون جامع دکتری سال 95 شرکت نموده اند،‌ می رساند در صورتی که دانشجویی در این آزمون شرکت کرده و هنوز نمره معتبر زبان ندارد، صرفا تا زمان دفاع از پروپوزال فرصت خواهد داشت تا نمره زبان معتبر ارائه نماید. به این ترتیب شرط برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال برای افراد نامبرده‌،‌ ارائه مدرک زبان معتبر خواهد بود. همچنین برای دوره های بعدی، مطابق شیوه نامه آموزشی-پژوهشی دوره دکتری، شرط شرکت در آزمون جامع ارائه مدرک زبان معتبر خواهد بود».