اطلاعیه مهم، (مصوبه دستور سوم پنجاه و سومين (53) صورتجلسه شوراي دانشگاه مورخ 95/4/20) در خصوص فرصت قائل شدن برای آن دسته از دانشجویانی که مقطع تحصیلی بالاتر قبول شده اند برای دفاع از پایان نامه

 

 

مصوبه :          

 

 

 

 

جناب آقاي دکتر صالحي کاخکي
معاون محترم آموزشي و تحصيلات تکميلي

 

با سلام،
        عنوان و مصوبه دستور سوم پنجاه و سومین (53) صورتجلسه شورای دانشگاه هنر اصفهان مورخ 95/4/20، برای دستور اقدام شایسته به شرح زیر نقل و ابلاغ می گردد:

دستور سوم گزارش و پیشنهاد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در مورد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی راجع به قائل شدن فرصت برای آن گروه از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که با ارائه مدارک و مستندات در مقاطع تحصیلی بالاتر پذیرفته شده اند و نیز دانشجویان کارشناسی ارشدی که طبق تصویب مراجع ذیصلاح در آخرین فرصت تحصیلی قرار دارند.


مصوبهپیشنهاد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در مورد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی راجع به قائل شدن فرصت برای آن گروه از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که با ارائه مدارک و مستندات در مقاطع تحصیلی بالاتر پذیرفته شده اند و نیز دانشجویان کارشناسی ارشدی که طبق تصویب مراجع ذیصلاح در آخرین فرصت تحصیلی قرار دارند. در این جلسه مطرح گردید . در این رابطه پس از بیان نقطه نظرات و پیشنهادهای برخی از اعضای حاضر در جلسه، توضیحات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و نیز در نظر گرفتن شیوه عمل برخی از دانشگاه ها در این رابطه، در نهایت  با اعلام کفایت مذاکرات و با اکثریت آراء اجرای مفاد مصوبه دستور اول صورتجلسه 181 هیات رییسه دانشگاه مورخ 95/3/30، مبنی بر لزوم دفاع از پایان نا مه ها حداکثر تا 95/4/31 مورد تأیید و تأکید قرار گرفت  ولی مقرر شد فقط برای سال تحصیلی 95-94 تبصره ای به شرح زیر به مصوبه مزبور افزوده شود.

تبصره: آن گروه از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که حداکثر تا 95/4/31 از پایان نامه های خود دفاع ننموده اند چنانچه با ارائه مدارک و مستندات مربوط  در مقاطع تحصیلی بالاتر پذیرفته شده باشند (در صورت تأیید استاد راهنما، مدیر گروه و بررسی در کمیسیون موارد خاص دانشگاه) از 15 الی 25 شهریور 95می توانند بدون پرداخت شهریه از پایان نامه خود دفاع نمایند و در غیر اینصورت بایستی در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 ثبت نام  نمایند  و  شهریه  سنوات  مازاد  تحصیلی مجاز  خود را  به نسبت زمان باقیمانده تا  دفاع  پایان نامه، بر اساس ضوابط مندرج در شیوه نامه شهریه پلکانی پرداخت نمایند ، مفاد این تبصره شامل حال دانشجویان کارشناسی ارشدی که طبق مجوز مراجع صالحه در آخرین فرصت تحصیلی قرار دارند نیز می شود .

مرجع اقدام : معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

        مصطفي کياني
رئيس دانشگاه هنر اصفهان                                             شماره پیگیری    619392