اطلاعیه دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوانسار در خصوص برنامه برگزاری کلاس های ترم تابستان 95

 

1- نامه                                  

 

2- برنامه