اعلان برگزاري سمينار دوم گزارش پيشرفت تحقيق رساله ي دكتري سجاد ﻣﺆذن

 

عنوان‌ : روش تحقيق و سير از ضرورت و اهميت موضوع تا هدف نهايي

 

استادان راهنما : دكتر رضا ابويي  و دكتر هادي نديمي

 

رشته : مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي

گروه : دکتری

دانشكده : مرمت

 

تاريخ  : 95/07/14     مكان : سالن دكتر شيرازي(ساختمان سوكياس)      ساعت : 12:30

 

اساتيد هيأت داوران :

دكتر بهنام پدرام و دكترمرضيه پيراوي