جلسه دفاع نهايي پايان نامه دكتري علي شهابي نژاد

 

 

 

 

عنوان‌ : ارزشهاي فضاي شهري ميدان نقش جهان

 

استادان راهنما : دكتر رضا ابويي و دكتر محمود قلعه نويي

 

رشته : مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي

گروه : دکتری

دانشكده : مرمت

 

تاريخ  : 95/6/29            مكان : آمفي تئاتر سوكياس     ساعت :  16:00

 

اساتيد هيأت داوران :

آقايان دكتر شهريار ناسخيان و دكتر بهنام پدرام و دكتر نسيم جعفري و خانم دكتر مريم قاسمي