اعلان برگزاري سمينار گزارش پيشرفت تحقيق رساله ي دكتري جاويد ايمانيان

 

عنوان‌ : بازشناسي دانش بومي كاربرد چوب در خانه هاي روستايي گرگان

 

استادان راهنما : دكتر رضا ابويي و دكتر محراب مدهوشي

 

رشته : مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي

گروه : دکتری

دانشكده : مرمت

 

تاريخ  : 95/6/29            مكان : آمفي تئاتر سوكياس     ساعت :  14:00

 

اساتيد هيأت داوران :

آقاي دكتر نيما ولي بيگ      و      آقاي دكتر شهريار ناسخيان