اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد علي جهانباني

 

عنوان‌ : احيا و تغيير كاربري تالار تيموري اصفهان با تاكيد بر حفظ ارزشهاي معمارانه

 

استاد راهنما : دكتر شهريار ناسخيان

 

رشته : مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي

گروه : كارشناسي ارشد

دانشكده : مرمت

 

تاريخ  : 95/6/25            مكان : سالن دكتر شيرازي       ساعت :  11:00

 

اساتيد هيأت داوران :

آقاي دكتر غلامرضا كياني      و     خانم دكتر ليلا ذاكر عاملي