اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد مهناز بهرامي

عنوان‌ : محافظت و استحكام بخشي ستون هاي چوبي تالار عالي قاپو با بازنگري مرمت هاي پيشين

 

استادان راهنما : دكتر نيما ولي بيگ  و دكتر غلام رضا كياني

 

رشته : مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي

گروه : كارشناسي ارشد

دانشكده : مرمت

 

تاريخ  : 95/6/25            مكان : سالن دكتر شيرازي       ساعت :  12:30

 

اساتيد هيأت داوران :

آقاي دكتر عيسي اسفنجاري       و      آقاي دكتر مهرداد حجازي