اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد علیرضا جفعری

 

عنوان ‌: بررسی فنی و آسیب شناسی آثار آهن تاریخی محوطه های لفور و پهلوج سواد کوه مازندران

 

استاد راهنما: دکتر امید عودباشی

 

رشته : مرمت اشياء فرهنگي - تاريخي

 

تاريخ : 95/4/28         مكان :  کلاس 2 داوید             ساعت : 10:00

 

     استاد داور داخل :                                                   استاد داور خارج :

   دكتر حمیدرضا بخشنده فرد                                           دکتر محمد مرتضوی