اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد بهروز قجر

 

عنوان ‌: آسیب شناسی مرکب در یک قطعه از مجموعه کتیبه های پارچه ای آستان امامزاده حسین (ع) قزوین مربوط به دوره قاجار

 

اساتید راهنما: دکتر امیرحسین کریمی و دکتر محسن محمدی

 

رشته : مرمت اشياء فرهنگي - تاريخي

 

تاريخ : 95/4/28         مكان :  کلاس 2 داوید             ساعت : 11:00

 

     استاد داور داخل :                                                   استاد داور خارج :

دکتر مهرناز آزادی                                                        آقای فرهاد خسروی