اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد انسیه شیری

 

عنوان ‌: مطالعه استحکام بخشی پلی وینیل بوتریال جهت حفاظت تزیینات نقاشی روی چوب در سقف خانه های قاجاری در شیراز

 

استاد راهنما: دكتر حسن احمدی

 

استاد مشاور: دكتر محسن محمدی آچاچلویی

 

رشته : مرمت اشياء فرهنگي - تاريخي

 

تاريخ : 95/4/28        مكان :  سالن آمفي‌تئاترسوكياس          ساعت : 9:00

 

   استاد داور داخل :                                                      استاد داور خارج :

   دكتر امیرحسین کریمی                                             مهندس عباس عابد اصفهانی