اعلان برگزاري سمينار گزارش پيشرفت تحقيق رساله ي دكتري مينا راد احمدي

 

عنوان‌: جايگاه قرائت معماري در حفظ آثار تاريخي ايران (مروري برادبيات و ضرورت تحقيق)

 

استادان راهنما: دكتر مهدي حجت و  دكتر فرهنگ مظفر

 

  رشته: مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي    گروه: دكتري     دانشكده: مرمت

 

دانشجو: مينا راد احمدي

 

تاريخ:  95/4/29       مكان: آمفي تئاتر سوكياس       زمان: 10:00 صبح

 

اساتيد هيأت داوران :

آقاي دكتر شهريار ناسخيان      و      آقاي دكتر عيسي اسفنجاري