اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد انسیه اعوانی

 

اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد انسیه اعوانی

 

عنوان ‌:  طبقه بندی کاشیکاری شاخص دوره قاجار در شهر تهران بر اساس فنون ساخت، رنگ و نقش

 

استاد راهنما : دكتر احمد صالحی کاخکی و دکتر حسام اصلانی

 

استاد مشاور : _

 

رشته : باستان شناسي

 

تاريخ :     95/4/28            مكان :     سالن آمفي تئاتر سوكياس                 ساعت : 14:00

 

استاد داور داخل :                                                                     استاد داور خارج :

دكتر سید هاشم حسینی                                                                     دكتر میترا شاطری